środa, 22 marca 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Solidarnościowy Korpus Wsparcia - wsparcie seniorów 70+

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11 (infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 21.00 – pomoc realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

Jakie są główne złożenia programu i kto może skorzystać z pomocy?

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  Realizacja zakupów maksymalnie do kwoty 100 pln, w sklepie położonym najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Wsparcie zakupowe może być świadczone raz w tygodniu.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!!

Jeżeli:

  • chcesz wesprzeć osoby starsze w czasie pandemii (robiąc zakupy spożywcze, środków higienicznych, leków; wyrzucając śmieci, wyprowadzając ich czworonożnego pupila na spacer);
  • dysponujesz czasem, który chciałbyś przeznaczyć na w/w czynności;
  • masz powyżej 16 lat i czujesz się odpowiedzialny za powierzane Ci zadania;

Zgłoś się na Wolontariusza – bo właśnie takich osób jak Ty szukamy!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia:

Zadzwoń na infolinię - 22 505 11 11 Wypełnij ankietę dostępną na stronie: wspierajseniora.pl

 

Wawerski Ośrodek Wsparcia:

Zadzwoń - 515 911 857

Napisz maila: Anna Kucharska -