poniedziałek, 06 lipca 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

  

Logo Epuap

Dział ds. usług

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Działu ds. usług - Beata Dudzik
ul. Włókiennicza 54
04 - 974 Warszawa
tel. 222 773 655
e-mail: bdudzik@um.warszawa.pl

 

 

Zespół ds. realizacji usług

Specjalista pracy socjalnej
Marta Fitt
tel. 222 773 626
e-mail: mfitt@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Joanna Sattelmeier
tel. 222 773 625
e-mail: jsattelmeier@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Molenda
tel. 222 773 68
e-mail: amolenda@um.warszawa.pl

Starszy pracownik socjalny
Natalia Szczepanska
tel. 222 773 629
e-mail: nszczepanska@um.warszawa.pl

Starszy pracownik socjalny
Magdalena Zdunek
tel. 222 773 630
e-mail: mazdunek@um.warszawa.pl

 

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i realizacji usług

Koordynator ds. usług
Danuta Kwiatkowska
tel. 222 773 650
e-mail: d.kwiatkowska@um.warszawa.pl

Starszy inspektor ds. usług
Hanna Wróbel
tel. 222 773 651
e-mail: h.wrobel@um.warszawa.pl

Podinspektor ds. usług
Joanna Karpisiak
tel. 222 773 652
e-mail: jkarpisiak@um.warszawa.pl

 

Wawerski Ośrodek Wsparcia

Koordynator
Katarzyna Gąsiorowska
ul. Żegańska 2C
04 - 713 Warszawa
tel. 515 911 857
e-mail: k.gasiorowska@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Anna Kucharska
tel. 22 773 638
e-mail: a.kucharska@um.warszawa.pl