piątek, 02 grudnia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Przemocy

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Zespołu ds. Przemocy
Lilianna Szostak
tel: 222 773 607
faks: 222 773 609
e-mail: lszostak@um.warszawa.pl

 

Specjalista pracy socjalnej
Justyna Adamska
tel. 222 773 616
e-mail: jadamska@um.warszawa.pl 

Specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Gemza
tel. 222 773 619
e-mail: mgemza@um.warszawa.pl 

Specjalista pracy socjalnej
Izabela Krupa
tel. 222 773 617
e-mail: ikrupa@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Anna Michałowicz
tel. 222 773 618
e-mail: amichalowicz@um.warszawa.pl

 

 

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • Koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Prowadzenie wszystkich procedur NK i monitoringu zakończonych procedur.
  • Indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej związanej z przemocą.
  • Zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie.
  • Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.