piątek, 24 marca 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Przemocy

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • Koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Prowadzenie wszystkich procedur NK i monitoringu zakończonych procedur.
  • Indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej związanej z przemocą.
  • Zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie.
  • Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Kierownik Zespołu ds. Przemocy - Lilianna Szostak
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel: 222 773 607
faks: 222 773 609
e-mail:

 

Starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Adamska
tel. 222 773 616
e-mail:  

Starszy specjalista pracy socjalnej
Izabela Krupa
tel. 222 773 617
e-mail: 

Specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Gemza
tel. 222 773 619
e-mail:  

Specjalista pracy socjalnej
Anna Michałowicz
tel. 222 773 618
e-mail:

Starszy Inspektor ds. administracyjnych
Żaneta Wernicka
tel. 222 773 608
e-mail:

 

 

 

 

 

Polski