poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezrobocie

Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B

tel. 022 810-27-06, 022 810-42-03
ul. E. Ciołka 10 A
tel. 022 836-41-43, 022 836-41-90

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
tel. 022 877-73-81

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. E. Ciołka 10 Atel. 022 532-22-08

Młodzieżowa Agencja Pracy Fundacji „Bez Względu Na Niepogodę”
ul. Piękna 3Atel. 022 621-72-73

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Warszawieul. Królewska 27
tel. 022 827-62-50
Rejestracja w Urzędzie PracyOsoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana  w innym urzędzie pracy.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania.
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale.
  3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień.
  4. Numer NIP, legitymacja ubezpieczeniowa.Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dot. osób odbywających zasadniczą służbę wojskową).