poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Senior+

 

Logo Senior Plus Logo Klubu Seniora

W ramach Porozumienia NR 22/MI/2018 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018.

Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer uruchomił i wyposażył Klub Senior + dla 50 osób w wieku poprodukcyjnym po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo zamieszkujących dzielnicę Wawer. Klub mieści się w nowym wolnostojącym budynku przy ul. Błękitnej 32 na II piętrze, budynek posiada windę, jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje lokal o powierzchni ok 300 m2. W ramach Modułu I Klub został wyposażony w potrzebne meble, sprzęty, a przede wszystkim w sprzęt do zajęć ruchowych.

W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Porozumienia Nr 17/MII/2019 otrzymał dofinansowanie do Modułu II –„Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” i przystąpił do realizacji zadania poprzez uruchomienie zajęć dla seniorów. Głównym celem organizowanych zajęć dla seniorów była aktywizacja społeczna osób 60+ mieszkających na terenie Dzielnicy Wawer polegająca na poprawie aktywności ruchowej, kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
Uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Ponadto oferta Klubu Senior +przyczyniła się do integracji osób starszych i zwiększyła zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Wszystkie działania miały na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i depresji. Projekt zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, programem operacyjnym Seniorzy oraz Programem Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Porozumienia Nr 36/MII/2020 po raz kolejny otrzymał dofinansowanie do Modułu II –„Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”

W ramach Klubu Senior + w 2020 roku prowadzone były zajęcia: ruchowe, zajęcia manualne – decoupage, malowanie na szkle, rękodzieło – ceramika, zajęcia logiczne, warsztaty taneczne, brydż, warsztaty z pierwszej pomocy. Do 11 marca 2020r. zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem Klubu Senior +.

W celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 od połowy marca do 1 czerwca 2020r. zajęcia w Klubie Senior + zostały zawieszone. Od czerwca wróciliśmy do zajęć w tzw. reżimie sanitarnym. Wszelkie zasady korzystania z Klubu Senior + zostały przedstawione w Instrukcji dotyczącej funkcjonowania Klubu Seniora.

Kolejne zawieszenie zajęć nastąpiło na początku października 2020r. spowodowane było to dużym wzrostem zachorowań w całym kraju. Od 12 października Klub Senior + rozpoczął prowadzenie warsztatów w formie on line. Udało nam się przenieść większość zajęć do rzeczywistości wirtualnej. Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów, instruktorzy przygotowywali materiały dla nich do samodzielnego wykonania w domu, według instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.

Rok 2020 był trudnym rokiem, okazał się inny niż kiedykolwiek można było to sobie wyobrazić. Wszystkie dodatkowe działania jakie były zaplanowane, musiały ulec weryfikacji i zmianie. Nie udało nam się spotkać wspólnie przy wigilijnym stole z okazji Świat Bożego Narodzenia, nie mogliśmy wspólnie świętować andrzejek ani wyjechać na wycieczkę. Co nie zmienia faktu, że seniorzy z Klubu Senior + są cały czas aktywni i czekają na powrót do zajęć.