poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

Kierownik Zepołu - Marzena Czajkowska
ul. Włókiennicza 54, pok. 115 i 116
tel. 222 773 670
e-mail.


Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej realizującą zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Do zadań zespołu należy:

  • Prowadzenie ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej  i  rzeczowej,
  • Obsługa komputerowej bazy świadczeń dla klientów Ośrodka tj. wprowadzanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji o świadczeniobiorcach w systemie informatycznym POMOST z zachowaniem ochrony danych osobowych,
  • Realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Sporządzanie list wypłat  na przyznanie świadczenia,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,  sporządzanie comiesięcznych rozliczeń z ZUS oraz raportów RMUA dla osób ubezpieczonych,
  • Prowadzenie ewidencji wypłat świadczeń dla osób uczestniczących w projektach EFS,
  • Rozliczanie faktur  za przyznane żywienie w placówkach oświatowych,
  • Wydawanie skierowań  do baru oraz rozliczanie faktur za faktycznie spożyte posiłki,
  • Przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków finansowych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy świadczeń,
  • Przygotowywanie sprawozdań.