środa, 29 listopada 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Godło Polski

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

W grudniu 2021 roku na terenie Dzielnicy Wawer rozpoczęło działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Z usług Centrum mogą skorzystać:

• dzieci i młodzież od 6 do 21 roku życia (pierwsze spotkanie z psychologiem musi być przed 18-stymi urodzinami) wraz z rodzicami,
• warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w Dzielnicy Wawer.

Udzielana pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

W ciągu kilku lat zaplanowano objęcie bezpłatną pomocą 480 wawerskich dzieci i młodzieży oraz 617 rodziców/opiekunów.

Zachowania dziecka wskazujące na potrzebą skorzystania z pomocy psychologicznej:

 • niekontrolowane wybuchy emocji (zwłaszcza złości i gniewu),
 • niska samoocena,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami,
 • trudności z adaptacją w nowym środowisku,
 • lęki, podejmuje zachowania autoagresywne, dziecko wyraża taką potrzebę nie podając przyczyny.

Etapy udzielania pomocy:

 1. Centrum Koordynacji 512-266 463 - kontakt z rodziną następuje max w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia przez Centrum Koordynacji;
 2. Zespół Pierwszego Kontaktu (Psychologowie) – 3 Psychologów + Koordynator Zespołu nadzorujący merytorycznie pracę Psychologów. Zespół opracowuje diagnozę i udzielają wsparcia. Zespół po odbyciu 3 do 6 spotkań (w tym wizyta w domu) opracowuje tzw. Indywidualny Plan Zdrowienia – zadania i działania potrzebne do zrealizowania w procesie zdrowienia. Psycholog staje się Opiekunem procesu zdrowienia danej rodziny i wspiera ją podczas całego uczestnictwa w projekcie na wszystkich poziomach.
 3. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IP CZD)
 • I Poziom referencyjny (Psychoterapia) - prowadzona w ścisłej współpracy z rodziną dziecka i całym jego środowiskiem min. ze szkołą. Jeśli zaistnieje taka potrzeba możliwa jest także wizyta psychoterapeuty w miejscu zamieszkania dziecka. Dzieci/młodzież mogą też skorzystać ze wsparcia terapeuty środowiskowego, czyli osoby, która pomaga młodym ludziom zrozumieć mechanizmy swojego zachowania, znaleźć w sobie siłę do przezwyciężenia trudności, z jakimi się zmagają. Terapeuta robi to poprzez zaangażowanie rodziny i środowiska szukając rozwiązań, które pomogą młodym ludziom wyjść z kryzysu.
 • II Poziom referencyjny (Psychiatria) - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży.

Ważne:

 • wsparcie Centrum nie dotyczy dzieci i młodzieży ze spektrum (autyzm, Asperger etc.) z uzależnieniami, z niepełnosprawnością intelektualną oraz poważnymi zaburzeniami zachowania.

 

Kalendarium

28 września 2022 roku - spotkanie psychologów i pedagogów ze szkół publicznych w ramach Zespołu Koordynacji Międzyinstytucjonalnej

Już 100 młodych pacjentów pod opieką specjalistów

21 lutego 2022 roku - spotkanie na Platformie MS Teams dot. projektu

 

 

Ulotka ŚCZPdim - broszura (.pdf)