poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

W grudniu 2021 roku na terenie Dzielnicy Wawer rozpoczęło działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Z usług Centrum mogą skorzystać:

• dzieci i młodzież od 6 do 21 roku życia (pierwsze spotkanie z psychologiem musi być przed 18-stymi urodzinami) wraz z rodzicami,
• warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w Dzielnicy Wawer.

Udzielana pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

W ciągu kilku lat zaplanowano objęcie bezpłatną pomocą 480 wawerskich dzieci i młodzieży oraz 617 rodziców/opiekunów.

Zachowania dziecka wskazujące na potrzebą skorzystania z pomocy psychologicznej:

 • niekontrolowane wybuchy emocji (zwłaszcza złości i gniewu),
 • niska samoocena,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami,
 • trudności z adaptacją w nowym środowisku,
 • lęki, podejmuje zachowania autoagresywne, dziecko wyraża taką potrzebę nie podając przyczyny.

Etapy udzielania pomocy:

 1. Centrum Koordynacji 512-266 463 - kontakt z rodziną następuje max w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia przez Centrum Koordynacji;
 2. Zespół Pierwszego Kontaktu (Psychologowie) – 3 Psychologów + Koordynator Zespołu nadzorujący merytorycznie pracę Psychologów. Zespół opracowuje diagnozę i udzielają wsparcia. Zespół po odbyciu 3 do 6 spotkań (w tym wizyta w domu) opracowuje tzw. Indywidualny Plan Zdrowienia – zadania i działania potrzebne do zrealizowania w procesie zdrowienia. Psycholog staje się Opiekunem procesu zdrowienia danej rodziny i wspiera ją podczas całego uczestnictwa w projekcie na wszystkich poziomach.
 3. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IP CZD)
 • I Poziom referencyjny (Psychoterapia) - prowadzona w ścisłej współpracy z rodziną dziecka i całym jego środowiskiem min. ze szkołą. Jeśli zaistnieje taka potrzeba możliwa jest także wizyta psychoterapeuty w miejscu zamieszkania dziecka. Dzieci/młodzież mogą też skorzystać ze wsparcia terapeuty środowiskowego, czyli osoby, która pomaga młodym ludziom zrozumieć mechanizmy swojego zachowania, znaleźć w sobie siłę do przezwyciężenia trudności, z jakimi się zmagają. Terapeuta robi to poprzez zaangażowanie rodziny i środowiska szukając rozwiązań, które pomogą młodym ludziom wyjść z kryzysu.
 • II Poziom referencyjny (Psychiatria) - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży.

Ważne:

 • wsparcie Centrum nie dotyczy dzieci i młodzieży ze spektrum (autyzm, Asperger etc.) z uzależnieniami, z niepełnosprawnością intelektualną oraz poważnymi zaburzeniami zachowania.

 

Kalendarium

28 września 2022 roku - spotkanie psychologów i pedagogów ze szkół publicznych w ramach Zespołu Koordynacji Międzyinstytucjonalnej

Już 100 młodych pacjentów pod opieką specjalistów

21 lutego 2022 roku - spotkanie na Platformie MS Teams dot. projektu

 

 

Ulotka ŚCZPdim - broszura (.pdf)