piątek, 22 września 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Opis i cele projektu:

Projekt „Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Głównym celem projektu jest reorganizacja i poprawa obsługi klientów korzystających z pomocy i wsparcia OPS Dzielnicy Wawer, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych. Zmiana struktury i organizacji pracy przyczyni się do wzrostu potencjału kadrowego OPS i lepszej obsługi klienta. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2019r. - 31.03.2021r.

Planowane efekty:

Efektem realizacji będzie zmiana systemu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej OPS Dzielnicy Wawer - powołanie stanowiska ds. pierwszego kontaktu; zespołu ds. pracy socjalnej; działu ds. świadczeń przyznawanych decyzją, w skład którego wejdą trzy zespoły: zespół ds. realizacji świadczeń; zespół nr 1 i zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją; dział ds. usług. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez pracowników OPS Dzielnicy Wawer w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku wsparcia EFS.

Wartość projektu i wkład  Funduszy Europejskich:

Wartość projektu „Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy” wynosi 887 401,99 zł., w tym wkład ze środków europejskich w kwocie 747 902,39 zł., co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać u pracowników Zespołu Wsparcia Społecznego: ul. Włókiennicza 54, tel. 22 277 36 61 lub 22 277 36 62, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 - 16:00.

Harmonogram udzielania wsparcia POWERIkona formatu pliku pdf

Harmonogram udzielania wsparcia maj 2021 POWERIkona formatu pliku pdf