piątek, 24 marca 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dział wsparcia społecznego i projektów

Do zadań Zespołu projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego należy:

 1. Organizowanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, osób starszych oraz poradnictwa specjalistów dla klientów Ośrodka.
 2. Współpraca z powiatowym urzędem pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz organizowania staży zawodowych
 3. Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 4. Aplikowanie o środki unijne, krajowe i granty na realizację zadań Ośrodka
 5. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, środków krajowych i grantów.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka.

 

Do zadań Wawerskiego Ośrodka Wsparcia należy:

 1. Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej dostosowanej do potrzeb osób doświadczających trudności życiowych.
 2. Realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 3. Rozwój oferty usług społecznych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka.

Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka

 

W skład Działu wsparcia społecznego i projektów wchodzą:

 • Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego
 • Wawerski Ośrodek Wsparcia 
 • Wawerski Ośrodek Wsparcia BIS

 

p. o. Kierownika działu - Ewelina Belter
ul. Włókiennicza 54, pokój 112
tel:  222 773 660
od poniedziałku do piątku  8.00 - 16.00
e-mail:

 

Inspektor ds. programów i projektów
Monika Chodecka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 667
od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00
e-mail:

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Agnieszka Wysocka
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 102
tel. 222 773 662
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: 

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Grzegorz Zubik
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: 

Psycholog
Joanna Mościcka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 572 673 682
poniedziałek, wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00
e-mail:  

 

Wawerski Ośrodek Wsparcia 

Konsultant - koordynator Wawerskiego Ośrodka Wsparcia
Katarzyna Gąsiorowska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail:

Specjalista pracy socjalnej
Anna Kucharska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail:

Sekretarka
Krystyna Staniszewska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 222 773 640
tel. 515 911 857
e-mail: 

Psycholog
Anna Kucińska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
poniedziałek 9.00 - 14.00
wtorek, środa 9.00 - 15.00
piątek 9.00 - 17.00
e-mail:

Psycholog
Marta Pieciul
ul. Żegańska 2c
tel. 502 449 440
e-mail:  

Psycholog
Berenika Sztandera
ul. Żegańska 2c
tel. 502 449 422
e-mail:  

Psycholog
Katarzyna Czerwonkowska
ul. Żegańska 2c
tel. 502 244 941
e-mail:  

 

Wawerski Ośrodek Wsparcia Bis

Inspektor ds. projektów i programów
Uliana Shkiriak
Wawerski Ośrodek Wsparcia Bis
ul. Trakt Lubelski 351
tel. 511 376 274
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail:

Polski