poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dział ds. pracy socjalnej

Do głównych zadań pracowników Działu należy m.in.

  • Organizowanie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
  • Wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka do rodziny.
  • Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie organizacji oraz wsparcia opieki zastępczej.
  • Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy asystenta rodziny.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych.
  • Monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem.
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zasadach i dla celów przewidzianych w przepisach prawa oraz przyznawanie pomocy finansowej

  

Kierownik Działu ds. pracy socjalnej - Agnieszka Jasińska
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 222 773 648
e-mail:

 

Specjalista pracy socjalnej
Danuta Makowska
tel. 222 773 622
e-mail:

Specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Kołodziej
tel. 222 773 647
e-mail:

Starszy pracownik socjalny
Agnieszka Zdunek 
tel. 222 773 636
e-mail:

 

Zespół ds. asysty rodzinnej

Starszy asystent rodziny
Edyta Kała
tel. komórkowy: 504 447 817
e-mail:

Starszy asystent rodziny
Izabela Miazek-Karbowska
tel. 222 773 645
tel. komórkowy: 504 447 813
e-mail:

Asystent rodziny
Iva Dahdii
tel. komórkowy: 503 439 365
e-mail: