poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Niepełnosprawność

Aktualne programy i projekty realizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa 

 1. Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia dziennego i całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Program Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2022

 

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła Woronicza 29A,
tel. 022 852-01-82
e-mail:  [email protected]
czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach 9.00 - 16.00
http://tus.org.pl/pl/ckon/

Od września 2008 r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)". Integracja na otwartym rynku pracy".

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Gałczyńskiego 4,
tel. 022 826 96 73
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w ramach Dnia Otwartego w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14 - 16.
Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów:
tel. 022 551 01 16, 022 551 01 17, 022 551 02 30
http://niepelnosprawni.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
tel. (22) 50-55-500
http://pfron.org.pl

Oddział Mazowiecki PFRON w Warszawie
ul. Grójecka 19/25
tel. 022 311 83 00
fax 022 822 32 77

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 1
tel. 022 831 44 40
fax 022 654 13 48

 • Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
 • Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia, działalności oraz kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Karty Parkingowe
 • Program "ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Warszawie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
tel. 022 646 53 15. 022 646 53 13, 022 646 52 54

Urząd Pracy m. st. Warszawy
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
ul. Ciołka 10A,
tel. 022 877 73 81

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Czerniakowska 16
tel. 022 623 30 00
fax 022 840 26 10

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Niecała 2
tel. 022 595 33 56
fax 022 595 32 00