sobota, 30 maja 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Zespół Wsparcia Społecznego

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Zespołu Wsparcia Społecznego - Agnieszka Bednarczyk
ul. Włókiennicza 54, pokój 122
tel:  222 773 660
tel. kom.: 515 527 917
e-mail: agbednarczyk@um.warszawa.pl

 Do głównych zadań pracowników Zespołu należy m.in.

 1. Rozpoznanie, diagnoza problemów, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
 2. Praca socjalna, ze szczególnym uwzględnieniem metod środowiskowej pracy socjalnej.
 3. Organizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom OPS.
 5. Poradnictwo specjalistyczne.
 6. Podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Inicjowanie, opracowywanie i realizacja lokalnych programów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb.
 8. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 9. Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 10. Podejmowanie działań umożliwiających poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności przez:
  Inicjowanie tworzenia projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych w zakresie właściwości danej jednostki.Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów.Opiniowanie projektów zgłaszanych przez inne komórki organizacyjne danej jednostki lub jednostki podległe, pod kątem możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe.
  • rozpoznanie i analizę potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie umiejętności społecznych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej,
  • poradnictwo rodzinne dotyczące problemów opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną,
  • przedstawianie oferty dot. wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomocy usługowej w miejscu zamieszkania,
  • zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym kontaktów z otoczeniem,
  • zaangażowanie seniorów do inicjatyw opartych na współpracy międzypokoleniowej, we współpracy z Klubem Wolontariusza.
 11. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
 12. Prowadzenie zajęć grupowych dla wybranych kategorii klientów.

 

Specjalista ds. programów i projektów
Martyna Korzeniowska
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 2
tel. 222 773 661
e-mail: m.korzeniowska@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Agnieszka Wysocka
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 2
tel. 222 773 662
e-mail: a.wysocka@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Dregiel
ul. Paprociowa 2 w Międzylesiu,
tel. 504 447 824

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: adregiel@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Ryszard Bloch
konsultacje osób uzależnionych i współuzależnionych
tel. 222 773 662
e-mail: rbloch@um.warszawa.pl

Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem  lokalnym
Ewelina Belter
Klub Seniora "Wawerski Aktywny, Sprawny Senior 2016r."
ul. Paprociowa 2 w Międzylesiu,
tel. 504 447 824

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: ebelter@um.warszawa.pl