środa, 18 maja 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania

DrukujDrukujPDFPDF

Projekt „Szkółki S.O.S.”
Od listopada 2018 r z inicjatywy pracowników socjalnych działa Projekt ”Szkółka S.O.S” w ramach działań wolontariatu, którego celem jest nadrobienie braków szkolnych dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer po godzinach pracy pracowników.
W 2020r uczestniczyło w zajęciach 23 dzieci a pracownicy pozyskali do współpracy 20 wolontariuszy. Zajęcia odbywały się tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, ponieważ pandemia wirusa Covid-19 uniemożliwiła po 23 marca dalszą naukę. Było bardzo duże zainteresowanie taką formą pomocy i z pewnością skorzystałoby więcej dzieci, tym bardziej, że dzieci polubiły miejsce. Pokoje biurowe pracowników Ośrodka dla dzieci naszych podopiecznych były niezwykle przyjaznym miejscem do nauki.
Nadmienić należy , iż w 2020 r Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał ze Szkołą Podstawową nr 218 przy ul. Kajki 80/82 Porozumienie w zakresie pomocy wolontariusza na rzecz uczniów pochodzenia ukraińskiego. Wolontariuszka skierowana przez nasz Ośrodek na terenie Szkoły prowadziła dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla 6 dzieci ukraińskich. Zajęcia te również odbywały się tylko w I kwartale roku, ponieważ z powodu pandemii Szkoły przeszły na pracę zdalną.
Jeden wolontariusz dojeżdżał do miejsca zamieszkania uczennicy, która z powodu przewlekłej choroby nie mogła wychodzić z domu i pomagał jej w matematyce. Zajęcia kontynuował także w okresie pandemii.
Podobnie jak w roku poprzednim zgłosił się sponsor, który wraz ze swoimi współpracownikami z firmy zaoferował ufundowanie paczek dla uczestników zajęć edukacyjnych na Mikołajki. Dzieci napisały listy do Mikołaja. Każde marzenie zostało spełnione. Sponsorzy ufundowali 28 paczek, Ośrodek 27 paczek i obdarowano 55 dzieci (23 ze Szkółki S.O.S oraz ich rodzeństwo).
Obok tych działań Sponsorzy ufundowali 5 nowych rowerów . Przekazane zostały 4 dzieci oraz 1 osobie niepełnosprawnej. Nowe piękne rowery były spełnieniem marzeń.

#WarszawaWspiera
Od marca 2020r. do września 2020r. z Dzielnicowym Zespołem współpracowało 65 wolontariuszy.
W ramach programu pomoc swoją oferowali wolontariusze:
Od września 2020r. do grudnia 2020r. 22 wolontariuszy.
Z pomocy wolontariuszy w robieniu zakupów raz w tygodniu, wykupieniu leków i wyprowadzaniu zwierząt na spacery skorzystały od marca 2020r. do grudnia 2020r. 74 osoby.
W ramach Dzielnicowego Zespołu zorganizowana została pomoc w formie paczek
dla osób, które dotknęła pandemia:
W celu wsparcia osób/rodzin Dzielnicowe Zespołu Wsparcia miały możliwość wsparcia w postaci racji żywnościowych. Z pomocy mogły korzystać zarówno osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej jak również osoby, które ze względu na stan pandemii znalazły się w trudnej sytuacji.
W 2020r. przekazano 440 racji żywnościowych.
Dodatkowo, współpraca z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, Fundacją Wawer ,Fundacją Poland 21c pozwoliło na przekazanie osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym seniorom 110 paczek żywnościowych.
Ponadto ZHP Hufiec Wawer, przekazał 90 paczek dla seniorów, mieszkańców Dzielnicy Wawer.
Współpraca w Bankiem Żywności prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci polegała na pomocy wolontariuszy Dzielnicowego Zespołu Warszawa Wspiera w dostarczeniu 176 paczek do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer.

#WspierajSeniora
Wolontariat w ramach Programu Wspieraj Seniora. Zostało podpisanych 21 porozumień z wolontariuszami. W ramach programu “Wspieraj Seniora”.
Wolontariusze zobowiązali się wykonywać czynności związane z niesieniem pomocy mieszkańcom Dzielnicy Wawer, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia szczególnie są narażeni na zakażenie COVID-19 i powinni pozostać w domach.
Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: zakup produktów pierwszej potrzeby; dostarczanie paczek żywnościowych, art. higienicznych, gorącego posiłku; realizację recept; wyrzucanie śmieci; zakup karmy dla zwierząt; wyprowadzanie psa.
Do programu zostało oddelegowanych 8 pracowników Ośrodka, którzy zajmowali się obsługą programu. Polegało to na kontakcie osoby starszej zgłaszającej się poprzez infolinię do systemu CAS i ustalenie formy pomocy jaka jest potrzebna oraz zapewnienie jej.