środa, 22 marca 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
02.06.2022
Фінансові та безготівкові пільги для громадян України (Świadczenia finansowe oraz niepieniężne dla obywateli Ukrainy)

Особи, які мають право на отримання:

грошові виплати у вигляді допомоги на забезпечення необхідних життєвих потреб, допомоги у вигляді обідів для дітей та дорослих, послуг по догляду (для інвалідів), стипендій та шкільних надбавок, допомоги на сімейного помічника та інші пільги, передбачені Законом про соціальну допомогу:

 

 • громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями на території цієї держави,
 • громадянина України з картою поляка, який разом із найближчою родиною прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 • подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 • дітей громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3.

Основні вимоги:

 1. В'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 року,
 2. Запис у реєстрі PESEL
 3. Критерій доходу: 776 злотих для самотньої особи або 600 злотих на одного члена сім'ї. (кваліфікаційні критерії для осіб, які звертаються за фінансовою допомогою у вигляді безповоротної допомоги).

підставою для розгляду та надання можливої ​​допомоги є подання заяви до місцевого Центру Соціального Захисту населення (письмової, електронної чи особистої) та визначення матеріального, сімейного та стану здоров’я відповідної особи за місцем її перебування соціальним працівником центру.

Ваверський Районний Центр Соціального Забезпечення м. Варшави

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 222 773 600
tel. 222 773 627
tel. 222 773 637
e-mail: 

 

 

Osoby uprawnione do otrzymania:

świadczeń pieniężnych w formie zasiłków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, pomocy w formie obiadów dla dzieci i dorosłych, usług opiekuńczych (dla osób niepełnosprawnych), stypendiów oraz zasiłków szkolnych, wsparcia asystenta rodziny oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

 

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po 24.02.2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po 24.02.2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.
 2. Wpisanie do rejestru PESEL
 3. Kryterium dochodowe: 776 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 złotych w przeliczeniu na jednego członka rodziny. (kryterium kwalifikujące osoby starające się o pomoc finansową w formie zasiłków bezzwrotnych).

Podstawą do rozpatrzenia i udzielenia ewentualnej pomocy jest złożenie wniosku w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej (forma pisemna, elektroniczna lub kontakt osobisty) oraz ustalenie przez pracownika socjalnego Ośrodka sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osoby zainteresowanej w miejscu jej pobytu.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 222 773 600
tel. 222 773 627
tel. 222 773 637
e-mail:
Informacje dotyczące wsparcia psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego są dostępne na stronie Warszawa 19115 - https://warszawa19115.pl/