czwartek, 14 grudnia 2017
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Zespół ds. Przemocy

DrukujDrukujPDFPDF

ul. Włókiennicza 54
tel: 22 872 15 13 wew. 31

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca konsultacji w sprawach występowania przemocy w rodzinie,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób doświadczających, stosujących i świadków przemocy,
  • obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
  • zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom w których występuje zjawisko przemocy, klientom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcom dzielnicy,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie.

 

Konsultant - Koordynator Zespołu ds. Przemocy
Lilianna Szostak
tel. 22 872 15 13 w 31
e-mail: lilianna.szostak@opswawer.waw.pl

Inspektor ds. Przemocy
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Żaneta Wernicka
tel. 22 872 15 13 w 31
e-mail: zaneta.wernicka@opswawer.waw.pl