czwartek, 14 grudnia 2017
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Zamówienia publiczne

DrukujDrukujPDFPDF

2017

 


Data zamieszczenia 2017.10.19

Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.


Data zamieszczenia 2017.09.08

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy(2)


 Data zamieszczenia 2017.08.30

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


 

2016

 


Data zamieszczenia 2016.11.03

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


Data zamieszczenia 2016.07.21

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


Data zamieszczenia 2016.04.12

 Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

 

2015


Data zamieszczenia 2015.12.02

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.30

Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn.  zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 5 ust. 1 Pzp.  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.10.27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn.  zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 5 ust. 1 Pzp.  [pobierz]