Sobota, 31 Styczeń 2015
Zamówienia publiczne

2014

1.

Data zamieszczenia 2014.11.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.10.31

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w roku 2015 [pobierz]

2.

Data zamieszczenia 2014.07.31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.07.08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.06.30

Zapytania i odpowiedzi na zapytania Wykonawców [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.06.30

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.06.27

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.06.03

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w rozporządzeniu MPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) dla około 38 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy [pobierz]

3.

Data zamieszczenia 2014.09.08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.08.07

Zawiadomienie o wyborze oferty [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.08.04

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.07.30

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Zapytania i odpowiedzi na zapytania Wykonawców [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.07.21

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Zapytania i odpowiedzi na zapytania Wykonawców [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.07.03

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.07.03

Zapytania i odpowiedzi na zapytania Wykonawców [pobierz]

Data zamieszczenia 2014.06.03

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług wchodzących w zakres świadczeń z pomocy społecznej określonych w art. 50 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.) tj. świadczenie usług opiekuńczych:gospodarczych i pielęgnacyjnych dla ok. 300 podopiecznych, średnio w miesiącu 207 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy [pobierz]

4.

Data zamieszczenia 2014.04.29

Rozeznanie cenowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych na seminarium organizowane w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

5.

Data zamieszczenia 2014.04.29

Rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia sali konferencyjnej i przygotowanie cateringu na seminarium organizowane w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

6.

Data zamieszczenia 2014.01.30

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów/szkoleń tematycznych z zakresu usług podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki zawodu dla uczesników projektu realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

7.

Data zamieszczenia 2014.01.30

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu/szkolenia "Grooming - strzyżenie psów" - dla 1 osoby, realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

8.

Data zamieszczenia 2014.01.30

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów/szkoleń tematycznych z zakresu usług podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki zawodu dla uczesników projektu realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

9.

Data zamieszczenia 2014.01.29

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu/szkolenia z zakresu usług wykończenia wnętrz oraz remontowo-budowlanych, realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

10.

Data zamieszczenia 2014.01.29

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu/szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy" dla 1 osoby realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

11.

Data zamieszczenia 2014.02.13

Informacja o wyborze oferty dotyczące usługi organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia komputerowego dla 60 osób, uczestników/uczestniczek projektu, realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]


Data zamieszczenia 2014.01.28

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia komputerowego dla 60 osób, uczestników/uczestniczek projektu, realizowanego w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

 
   

2013

1.

Data zamieszczenia 2013.11.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r. usługi restauracyjnej polegającej na podawaniu gorących posiłków (obiadów składających się z 2 dań i kompotu) z możliwością ich konsumpcji w lokalu Wykonawcy, z zapewnieniem obsługi kelnerskiej, dla dziennie ok. 37 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz przygotowanie gorących posiłków na wynos do miejsca zamieszkania dla ok. 18 podopiecznych Ośrodka; łącznie posiłki będą przygotowywane dla ok. 55 podopiecznych Ośrodka [pobierz]

2.

Data zamieszczenia 2013.10.09

Informacja o wyborze oferty dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu wizażu (warsztaty grupowe wraz z indywidualnymi konsultacjami) dla 60 uczestników/-czek systemowego projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

3.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów/ szkoleń tematycznych z zakresu usług podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki zawodu dla uczestników projektu  realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

4.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów/ szkoleń tematycznych z zakresu nauki języków obcych dla uczestników projektu  realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

5.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursu/ szkolenia z zakresu usług wykończenia wnętrz oraz remontowo- budowlanych, realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

6.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursu/ szkolenia „Opiekunka dziecięca z uprawnieniami do pracy w żłobku”  dla 3 osób; „Opiekun osób starszych” dla 1 osoby;  „Masaż I i II stopnia” dla 1 osoby, realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

7.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursu/ szkolenia „Magazynier z obsługa komputera i wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą i wymianą butli gazowych”,  „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Prawo jazdy kat. B” oraz egzamin teoretyczny”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

8.

Data zamieszczenia 2013.07.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzeniakursu/ szkolenia „Manicure, pedicure, stylizacja paznokci” dla 1 osoby;  „Fryzjerstwo od podstaw” dla 4 osób; „Zawodowy wizaż” dla 1 osoby; „Fryzjer – stylista poziom zaawansowany” dla 2 osób; „Fryzjer psów” – dla 1 osoby, realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

9.

Data zamieszczenia 2013.07.22

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów/ szkoleń tematycznych z zakresu usług komputerowo-ksiegowych dla uczestników projektu  realizowanego w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

10.

Data zamieszczenia 2013.05.27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY dla uczestników/-czek systemowego projektu „Małe kroki do sukcesu" [pobierz]

11.

Data zamieszczenia 2013.01.31

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej [pobierz]

12.

Data zamieszczenia 2013.01.30

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych na potrzeby OPS Wawer m.st. Warszawy w roku 2013.
Koszt usługi jest przewidziany poniżej progu 14.000 Euro i zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie zostanie zastosowana procedura przetargowa (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Dz. U. z 2007 r.,nr223, poz.1655, z późn. zm.). Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych [pobierz]

   

2012

 

1.

Data zamieszczenia 2012.10.25

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zakupu i dostawy cateringu na Bal Seniora organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer [pobierz]

2.

Data zamieszczenia 2012.10.15

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego dla 40 osób w 2012r., 60 osób w 2013r. i 2014r.  –  kobiet i mężczyzn uczestników/uczestniczek projektu systemowego, w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer i Partnera Stowarzyszenie KRA [pobierz]

3.

Data zamieszczenia 2012.09.11

Informacja o braku wyboru oferty świadczenia usługi cateringu wraz z dostawą dla 40 osób uczestników/uczestniczek projektu systemowego, na potrzebę organizowanych warsztatów umiejętności społecznych, w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer i Partner Stowarzyszenie KRA [pobierz]

4.

Data zamieszczenia 2012.09.27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. świadczenie usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych dla ok. 450 (średnio w miesiącu 235) podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy [pobierz]

5.

Data zamieszczenia 2012.09.21

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) dla około 37 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.  [pobierz]


Data zamieszczenia 2012.08.06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) dla około 37 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.  [pobierz]

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2012

6.

Data zamieszczenia 2012.07.24

Informacja o wyborze ofert dotyczących zapytania ofertowego usługi organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników/ uczestniczek w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KRA i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

7.

Data zamieszczenia 2012.09.03

Informacja o wyborze oferty na zakup usługi restauracyjnej polegającej na podawaniu gorących posiłków (obiadów składających się z 2 dań i kompotu) z możliwością ich konsumpcji w lokalu Wykonawcy, z zapewnieniem obsługi kelnerskiej, dla dziennie ok. 32 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz przygotowanie gorących posiłków na wynos do miejsca zamieszkania dla ok. 18 podopiecznych Ośrodka; łącznie posiłki będą przygotowywane dla ok. 50 podopiecznych Ośrodka  [pobierz]

8.

Data zamieszczenia 2012.06.26

Informacja o wyborze oferty dotyczącej usługi ubezpieczenia uczestników /uczestniczek projektu „Małe kroki do sukcesu” Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KRA i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

9.

Data zamieszczenia 2012.01.31

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na zakupu i dostawy materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w roku 2012 z podziałem na trzy części [pobierz]

 

 2011

 

1.

Data zamieszczenia 2011.12.08

Zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym organizacji i przeprowadzenia warsztatów prawnych z elementami prawa pracy w ramach projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

2.

Data zamieszczenia 2011.12.20

Zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym zakupu usługi  restauracyjnej (obiadu składającego się z 2-óch dań ) i podawania gorących posiłków   z możliwością konsumpcji w lokalu Wykonawcy z zabezpieczeniem obsługi kelnerskiej dla dziennie ok.32 podopiecznych Ośrodka oraz dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania  dla ok. 18 podopiecznych Ośrodka  , łącznie posiłki  będą przygotowywane dla ok. 50 podopiecznych w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012 [pobierz]

3.

Data zamieszczenia 2011.12.20

Zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w rozporządzeniu  MPiPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z póz. zm.) dla około 37 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy [pobierz]

4.

Data zamieszczenia 2012.01.03

Informacja w związku z wyrokiem ogłoszonym w dniu 29.12.2011r. przez Krajową Izbę Odwoławczą sygn. KIO 2698/11 OPS Wawer m. st. Warszawy  [pobierz]

5.

Data zamieszczenia 2011.10.12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego – kurs obsługi komputera z modułem biurowym dla 1 osoby, uczestniczki projektu systemowego w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu” [pobierz]

6.

Data zamieszczenia 2011.06.09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i zapewnieniu opieki nad dziećmi, których rodzice będą brali udział w warsztatach w ramach projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu”, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekt „Małe Kroki do Sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

7.

Data zamieszczenia 2011.05.27

Rozeznanie rynku w ramach zamówienia publicznego na wykonanie usług z zakresu szkoleń i warsztatów dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla 15 osób z lekkim i umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności – w ramach projektu „Integracja dla samodzielności” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007- 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [pobierz]

8.

Data zamieszczenia 2011.05.26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi polegającej na objęciu ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 35  dorosłych uczestników projektu systemowego   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „ Małe kroki do sukcesu” oraz „Integracja dla samodzielności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy [pobierz]

9.

Data zamieszczenia 2011.05.31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów  dla 20  osób –  18 kobiet i 2 mężczyzn uczestników projektu systemowego w różnych zakresach tematycznych w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu”  Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy [pobierz]

10.

Data zamieszczenia 2011.05.26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi transportowej wynajem autokaru  w ramach programów realizowanych przez OPS Wawer m.st. Warszawy dla mieszkańców dzielnicy Wawer [pobierz]

11.

Data zamieszczenia 2011.05.12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób - mieszkanców dzielnicy Wawer [pobierz]
12.

Data zamieszczenia 2011.03.25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pracy nad własnym talentem dla 20 uczestniczek projektu konkursowego "Pejzaż Kobiety aktywnej Zawodowo" [pobierz] 

13.

Data zamieszczenia 2011.03.25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy [pobierz]
14.


Data zamieszczenia 2011.03.11

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zakupu środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości [pobierz]    
15.

Data zamieszczenia 2011.02.22

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu w ziołolecznictwa dla 1 uczestniczki projektu konkursowego "Pejzaż Kobiety aktywnej Zawodowo" [pobierz] 
16.

Data zamieszczenia 2011.02.22

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu kosmetycznego z zakresu przedłużania i zagęszczania rzęs dla 1 uczestniczki projektu konkursowego "Pejzaż Kobiety aktywnej Zawodowo" [pobierz]
17.

Data zamieszczenia 2011.02.17

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu w zakresie Public Relations dla 1 uczestniczki projektu konkursowego "Pejzaż Kobiety aktywnej Zawodowo" [pobierz] 
18.

Data zamieszczenia 2011.01.19

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu kadrowo-płacowego z obsługą programu Symfonia i Płatnik dla czterech uczestniczek projektu konkursowego „Pejzaż Kobiety Aktywnej Zawodowo”  [pobierz]