Sobota, 31 Styczeń 2015
Uzależnienia

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień Dla Dzielnicy Wawer
ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18

tel. 22 44-37-078

Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc.

Dyżury:

- Prawnik: poniedziałek 10.00 - 16.00, czwartek 13.00 - 19.00
- Psycholog specjalista ds. przemocy 13.00 - 19.00, czwartek 9.00 - 13.00
- Instruktor terapii uzależnień: wtorek 9.00 - 14.00, piątek 14.00 - 19.00
- Pielęgniarka: środa 9.00 - 13.00

 

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wawer
ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18 w każdą środę tygodnia w godz. 1600-1900 - posiedzenie Zespołu tel. 22 44-37-078

Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

Dyżury:

- Ryszard Bloch: poniedziałek 8.30 - 10.00
- Alicja Kolano: poniedziałek 16.00-18.00
- Aneta Moryń: wtorek 8.30-10.00
- Marta Bachórz: wtorek 15.30 - 17.00
- Dorota Bąberg: czwartek 9.00 - 10.30
- Sebastian Kośla


Wybrane placówki lecznictwa odwykowego:

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia Pruszków ul. Partyzantów 2/4, tel. 022 758- 68- 09.
 2. Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa ul. Sobieskiego 1/9, tel. 022 651-93-18, 022 458-26-85.
 3. Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnienia Warszawa ul. Kolska 2/4, tel. 022 838- 93- 60, 022 838- 91-36.
 4. Centrum Odwykowe w Warszawie ul. Zgierska 18A, tel.022 870-03-77, 022 813-27-65.
 5. Ośrodek Terapeutyczno- Profilaktyczny „PETRA” Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 47 m. 31 I piętro, tel. 022 629-25-85.
 6. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Warszawa ul. Solec 30A, tel. 022 679-228-37-46.
 7. Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych Warszawa ul. Jagiellońska 34, tel.022 619-60-65
 8. Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Oddział Dzienny. Świder ul. Mickiewicza 5, tel. 022 779-30-26, 022 779-36-02.

Placówki, w których znajdują się Oddziały Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych  (odtruwanie)

 1. Oddział Detoksykacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Warszawa ul. Kolska 2/4, tel. 0-22 838-91-36, 0-22 838-93-60.
 2. Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa u. Sobieskiego 1/9, tel. 022 458-27-21.
 3. Spital Psychiatryczny w Ząbkach/ Drewnica/ ul Rychlińskiego 1, tel. 022 781-62-13 wew. 255.
 4. Szpital Praski/ Oddział „DETOX”/ ul. Al. Solidarności 67, tel. 022 818-50-61, 022 619-59-11.
 5. Szpital Psychiatryczny w Pruszkowie ul Partyzantów 2/4,tel. 022 758-60-05 wew. 281 /pielęgniarki.

Adresy grup samopomocowych AA na terenie Dzielnicy WAWER

- Poniedziałek godz.  17.00 ul. Azaliowa 17 budynek Sióstr Felicjanek
- Wtorek godz. 18.00 ul  Izbicka 7 Dom Parafialny w Radości
- Środa godz. 18.00 ul Trakt Lubelski 159 Dom Parafialny w Żerzniu
- Czwartek godz. 18.00 ul. Bursztynowa 2 Dom  Parafialny w Międzylesiu
- Piątek godz. 19.00 ul. Rzeźbiarska 46 (dawne kino Wrzos w Aninie)
- Sobota godz. 11.00 ul. Rzeźbiarska 46 (dawne kino Wrzos w Aninie)
- Niedziela godz. 16.00 ul. Narcyzowa 18 Dom Parafialny w Falenicy


Adresy grup samopomocowych dla rodzin osób uzależnionych i dzieci na terenie Dzielnicy WAWER AL-ANON i AL.-ATEEN

- Niedziela godz. 16.00 ul. Narcyzowa 18. Dom Parafialny w Falenicy AL.-ANON i AL.-ATEEN,
- Środa  godz. 18.00 Dom Parafialny w Błotach AL.-ANON.